Tiráž (Impressum)

Údaje podľa § 5 zákona o elektronických médiách

 

Insumed GmbH
55126 Mainz,
Jean-Pierre-Jungels-Str. 6.

IČo: HRB 8057

Registrový súd: Mainz

 

Zastupujúci:

Joachim Messner konateľom

 

Zástupca konateľa:

Heinz Diedrichsen

 

Kontakt

Telefón: 06131-24053-0
Telefax: 06131-24053-24
E-mail: info@insumed.de

 

Daňové identifikačné číslo

Daňové identifikačné číslo podľa § 27 písm. A) zákona o dani z obratu:

DE223881125

 

Za obsah podľa § 55 ods. 2 Medzipovinčného dohovoru o vysielaní (Rundfunkstaatsvertrag) je zodpovedné:

Insumed GmbH
55126 Mainz
Jean-Pierre-Jungels-Str. 6.

 

Riešenie sporov

Európska komisia online prevádzkuje platformu na riešenie sporov (OVR):

 https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Našu e-mailovú adresu nájdete vyššie v tiráži.

Nie sme pripravení a povinní zúčastniť sa akéhokoľvek konania o riešení spotrebiteľských sporov pred orgánom pre riešenie spotrebiteľských sporov.

 

Zodpovednosť za obsah

Ako poskytovateľ služieb zodpovedáme podľa všeobecných zákonov podľa § 7 ods. 1 zákona o elektronických médiách za vlastný obsah umiestnený na týchto stránkach. Ako poskytovateľ služieb však podľa § 8 až 10 zákona o elektronických médiách nezodpovedáme za dohľad nad prenášanými alebo uloženými informáciami tretích strán ani za vyhľadávanie okolností, ktoré naznačujú nezákonnú činnosť.

Tým nie je dotknutá povinnosť podľa všeobecného zákona odstrániť alebo zablokovať používanie informácií. Takáto zodpovednosť však môže existovať iba od momentu, keď sa dozviete o konkrétnom porušení. Ak sa o takom porušení dozvieme, takýto obsah ihneď odstránime.

 

Zodpovednosť za odkazy

Naša ponuka obsahuje odkazy na externé webové stránky tretích strán, nad ktorými nemáme žiadnu kontrolu. Preto nemôžeme prevziať zodpovednosť za tento obsah tretích strán. Vo všetkých prípadoch je za obsah prepojených stránok zodpovedný poskytovateľ služieb alebo prevádzkovateľ príslušných stránok. V čase vytvorenia odkazu boli skontrolované prepojené stránky, či nie sú porušené. V čase vytvorenia odkazu nebol identifikovaný žiadny obsah porušujúci práva.

Keďže však neexistujú konkrétne okolnosti naznačujúce porušenie, nepretržitá kontrola obsahu prepojených stránok nie je možná v medziach primeranosti. Ak sa dozvieme o porušení, odkazy porušujúce práva budú okamžite odstránené.

 

Autorské právo

Obsah a diela vytvorené prevádzkovateľom na týchto webových stránkach podliehajú nemeckým autorským právam. Akákoľvek forma reprodukcie, úpravy, distribúcie a predaja mimo rozsah autorských práv vyžaduje písomný súhlas príslušného autora alebo vývojára. Sťahovanie a kopírovanie týchto webových stránok je povolené len na súkromné, nekomerčné použitie.

Pokiaľ obsah zverejnený na týchto webových stránkach nebol vytvorený prevádzkovateľom, musia byť rešpektované autorské práva tretích strán. Najmä obsah tretej strany bude takto označený. Ak stále dochádza k porušovaniu autorských práv, upozornite nás na to. Ak sa dozvieme o porušení, obsah porušujúci práva ihneď odstránime.

Naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov nájdete tu (Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier)